Velkommen til Riksfjord Taksering AS


Taksering i møre og romsdalTakstmannens kompetanse

Takstingeniør/bygningssakkyndig i Norsk takst er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. En takst/tilstandsrapport vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved finansiering.

Hans Fredrik Riksfjord har følgende sertifisering i Norsk takst:

  • Bolig verdi
  • Bolig tilstand

Takstingeniører som er sertifisert i Norsk takst har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Norsk takst er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli sertifisert, og som stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Som fagperson har takstingeniøren ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstmannens vurdering.

Hovedoppdragene for Riksfjord Taksering er tilstandsrapporter ved kjøp og salg av bolig og fritidsbolig, samt verdi og lånetakst av boliger, fritidsboliger, og tomter.

Vi utfører trykktesting av boliger ved hjelp av Retrotec BlowerDoor utstyr. Det blir etter trykktesten utarbeidet en brukervennlig rapport til å dokumentere resultatet.

WordPress.com.