Tjenester

VERDIVURDERING

Vi vurderer hvilken markedsverdi boligen har på bakgrunn av beliggenhet, standard, byggeår og areal for deg som vurderer å selge bolig.

VERDITAKST

Verditakst sier minimalt om boligens tekniske tilstand, og er derfor ikke anbefalt ved salg av bolig, men egner seg i forbindelse med finansiering og refinansiering av bolig, arv og samlivsbrudd.

boligsalgsrapport ns3600

Boligsalgsrapport fra Norsk takst er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold etter å ha gjennomført en grundig kontroll av boligen.

REKLAMASJONSTAKST

Det kan oppdages feil eller mangler etter overtakelsen av en bolig. Reklamasjon er den betegnelsen på å klage over en mangel til selger, og reklamasjonsreglene kan avgjøre om selger kan holdes ansvarlig.

Trykktest

En trykktest (eller tetthetskontroll) er en metode for å måle lekkasjer som kan oppstå gjennom en konstruksjon. Vi som utfører denne testen må kartlegge luft som slipper igjennom f. eks dører, vinduer og loft. Vi har spesialutstyr hvor vi kan måle hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk.

UAVHENGIG KONTROLL

Hovedmålet med uavhengig kontroll er at våtrom og lufttetthet blir ivaretatt etter dagens krav, og for å sikre at forbruker skal få det produktet han faktisk har krav på.

VÅTROMSKONTROLL

Våtromskontrollen gir en god oversikt over tilstanden på våtrom/kjøkken, og kan være med på å avdekke feil/mangler som over tid kan utvikle seg til større skader.

BYGGELÅNSOPPFØLGING

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

SØKE BRUKSENDRING

Behjelpelig med og søke/tegne bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Website Built with WordPress.com.